ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12/03/2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 29/03/2024 ώρα 15.00.