ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ