ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜ. Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΔ. 1.97