ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 23/09/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 07/10/2020 ώρα 12:00.