ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17/2/2020)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 14/02/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 28/02/2020 ώρα 12:00.