ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Έναρξη υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16-01-2023

Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30/01-2023 και ώρα 14:00