ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6.23 για την προμήθεια ιατρικής γάζας, λευκοπλάστη και επιδέσμων, για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  07/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top