Προμήθειες

//Προμήθειες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.20 προμήθεια 560 τεμ. συριγγών έγχυσης σκιαγραφικών ουσιών και 3.000τεμ. γραμμών σύνδεσης, για χρήση & λειτουργία σε Αξονικό Τομογράφο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 13/07/2020 14:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44.20 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για ένα (1) έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 06/07/2020 14:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 48.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 30/06/2020 14:00