ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top