Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

///Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74.20 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων για δύο (2) έτη, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35c.20 (3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 18/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 39α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 84.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου (χωρίς ανταλλακτικά): κλιβάνων πλυντηρίων – χειρουργείου 2ου ορόφου και λεβητοστασίου Α’ Υπογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 11/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.20 για την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 καθώς και μετάβαση- αναθεώρηση σε ISO 22000:2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/10/2020 14:00 [...]