Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

///Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 1/2/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 18.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 75B/20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47α/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΟΥ (2.000 LTR) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 15/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 48α/20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 16/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79.20 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 16/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74.20 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων για δύο (2) έτη, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07/12/2020 14:00 [...]