Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

///Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 46α/20(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44α/20(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Ν.ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΈΝΑ (1) ΈΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 23/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 26.20 για την προμήθεια για ένα χρόνο ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20α.20(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 24/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74α/19(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΧΡΟΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ(ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 22/09/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 28a.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια για ένα χρόνο ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 14/09/2020 14:00 [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45.20 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 15/09/2020 14:00 [...]