ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55.21 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η νέα γ’ camera στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (ΤΕΧΝ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 13.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Α-Β ΟΡΟΦΟΥ, ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β ΟΡΟΦΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 14/07/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43.21 για την προμήθεια ενός καρδιακού διεγέρτη για τις ανάγκες της Μονάδας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15/07/2021 14:00 [...]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 8.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ HOSPITAL

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 14/07/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 27a.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 13/07/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11a.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 12/07/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 45.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 09/06/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΠΤΗΡΩΝ) ΤΟΥ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 14/06/2021 14:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 31.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 08/06/2021 14:00 [...]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 48β.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 01/06/2021 14:00 [...]

Go to Top