ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55.21 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η νέα γ’ camera στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (ΤΕΧΝ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ),

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 19/07/2021 14:00 το μεσημέρι.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top