ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43.21 για την προμήθεια ενός καρδιακού διεγέρτη για τις ανάγκες της Μονάδας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15/07/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top