ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52.21 για την προμήθεια νωπών κρεάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 20/07/2021 14:00 το μεσημέρι.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top