ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top