ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.20 για την ετήσια σύμβαση συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών των συστημάτων τομογραφικής γ’ camera MIRAGE DS7 και MIRAGE DS7A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00