ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47.21 για την προμήθεια ενός ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Ακτινολογικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 132655

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 19/10/2021 12:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top