Θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους ως μέλη επιτροπών :

– εξέτασης ενστάσεων των διαγωνισμών προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ