ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 83.21 για την προμήθεια ενός επεμβατικού εύκαμπτου ευρυκάναλου Γαστροσκοπίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top