ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.23 για την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top