ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77α.20 για την την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό στο σύστημα αεραγωγών του μαγειρείου (φούσκα, αγωγοί μοτέρ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12/02/2021 14.00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top