ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/06/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.