Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 67.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/10/2020 14.00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top