ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Γιαουρτιών, για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 232181

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top