ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ανάδειξης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων -ΥΠΔ (Data Protection Officer -DPO) για ένα (1) έτος, των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 04/02/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top