ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 27.20 για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 15/07/2020 14:00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top