ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 27.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Ορθή Επανάληψη) Στο είδος με α/α 2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΗΞΕΩΣ ΤΩΝ 5 ml, οι τεχνικές προδιαγραφές στο α/α 1, τροποποιούνται ως εξής: Να είναι γυάλινα επικαλυμμένα  με σιλικόνη, αποστειρωμένα κενού αέρος.)

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 22/04/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top