ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 48.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 30/06/2020 14:00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top