ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/11/2020 14:00 μ.μ.