ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 96.20 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 3/2/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top