ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή