ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τρίτη 09/05/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.