ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19.22 για την προμήθεια και εγκατάσταση 18 επίτοιχων κλιματιστικών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 31/05/2022 και ώρα 14.00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top