ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.22 για την προμήθεια συστήματος αυτόματης ανάλυσης χρωμοσωμάτων και καρυότυπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 12.05.2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top