ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 78.22 προς COMPUTER SOLUTIONS για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος PACS-RIS AGFA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top