ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 79.22 για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες έξι (6) μηνών του κοινού εφημερείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 08/12/2022 και ώρα 14:00.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top