ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκεύη 02/06/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.