ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έναρξη υποβολής προσφορών  Παρασκευή 3/11/2023

Λήξη υποβολής προσφορών  Τρίτη 14/11/2023

Αποσφράγιση προσφορών Τετάρτη 15/11/2023