ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έναρξη υποβολής προσφορών  Πέμπτη 28/09/2023

Λήξη υποβολής προσφορών  Τρίτη 10/10/2023

Αποσφράγιση προσφορών Τετάρτη 11/10/2023