ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλώ για την ανάρτηση της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία: Inter Medica ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ – [για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης  των ένδεκα (11) Αναισθησιολογικών Σταθμών  του κατασκευαστικού οίκου GE HEALTHCARE, χωρίς την κάλυψη ανταλλακτικών]- ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  11-07-2023.