ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.