ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-07-2023