ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00