ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00