ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.20 προμήθεια 560 τεμ. συριγγών έγχυσης σκιαγραφικών ουσιών και 3.000τεμ. γραμμών σύνδεσης, για χρήση & λειτουργία σε Αξονικό Τομογράφο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 13/07/2020 14:00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top