ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2.21 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής οικοδομικών εργασιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 2/2/2021 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top