ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 21/10/2020 14:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top