ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 μ.μ.