ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 09/06/2020 14:00

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top