ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (BOILLER ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ) ΖΝΧ 1000 Ltr. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (BOILLER ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ) ΖΝΧ 1000 Ltr. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (BOILLER ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ) ΖΝΧ 1000 Ltr. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 29/06/2020 14:00