ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4.20 προμήθεια για ένα χρόνο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 09/07/2020 14:00